September 05, 2016

Pertukaran Laman Siaran PPD Alor Gajah.

Sukacita dimaklumkan bahawa laman siran ini akan ditutup dan digantikan dengan Laman ePengurusan PPD Alor Gajah. URL adalah seperti berikut; jpnmelaka.moe.gov.my/ppdalorgajah

Sekolah perlu log masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan maklumat surat, bahan, nota dan sebagainya.
Sila dapatkan id dan kata laluan pada emel 1bestarinet masing-masing.
Sekian, terima kasih.